National

Tot ce se întâmplă la nivel naţional şi se răsfrânge în viaţa cotidiană a bănăţeanului.

 
Zece reguli noi pentru instanţele de judecată

  Bucureşti - Noile reguli privind avizarea tehnică a expertizei judiciare efectuate de experţii judiciari în specializarea topografie, cadastru şi geodezie facilitează activitatea judecătorilor şi vine în sprijinul justiţiabilului. Aprobat prin Ordinul comun al ministrului justiţiei şi al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară(ANCPI), Regulamentul - întocmit şi cu sprijinul Uniunii Naţionale a Judecătorilor din România (UNJR) - are ca scop rezolvarea problemelor apărute în practică referitoare la procedura intabulării în cartea funciară, în situaţia în care expertiza judiciară dispusă nu a fost avizată de oficiul teritorial de cadastru şi publicitate imobiliară. La acest moment, în astfel de situaţii este necesară întocmirea de către o persoană autorizată a unei noi documentaţii cadastrale, fapt ce conduce la creşterea duratei şi a costurilor aferente efectuării formalităţilor de înregistrare imobiliară. Prin noul Regulament publicat în Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 715, din 11 octombrie 2011 este îmbunătăţită procedura, cu efect direct înscrierea cu celeritate în cartea funciară a drepturilor stabilite prin hotărârile judecătoreşti, fără a mai fi necesară întocmirea unei noi documentaţii cadastrale şi fără cheltuieli suplimentare pentru persoanele interesate. Regulamentul privind avizarea tehnică a expertizelor judiciare efectuate de experţii judiciari în specializarea topografie, cadastru şi geodezie conţine 10 articole, în care sunt precizate definiţii, proceduri, răspunderi, precum şi care sunt datele şi documentele pe care experţii judiciari le pot solicita OCPI sau biroului teritorial, cu scutirea plăţii tarifelor. Concret, potrivit art. 7 alineat 1 din Regulament, avizarea tehnică a expertizei judiciare este scutită de plata tarifelor. În alineatul 2 al aceluiaşi articol se prevede că experţii judiciari pot solicita OCPI sau biroului teritorial, în baza documentelor din care rezultă numirea acestora şi identificarea imobilului care face obiectul expertizei, cu scutire de la plata tarifelor, următoarele date şi documente: a) coordonatele punctelor aflate pe limita de proprietate pentru imobilele înregistrate în sistemul informatic de cadastru şi carte funciară pentru imobilul în cauză, precum şi pentru cele limitrofe imobilului în cauză; b) planul de încadrare în zonă; c) extrasul de plan parcelar recepţionat de OCPI teritorial sau, după caz, extrasul de plan cadastral de carte funciară; d) extrasul de carte funciară pentru informare, dacă imobilul este înscris în cartea funciară; e) copii ale actelor care au stat la baza înscrierii în cartea funciară a imobilelor în cauză; f) extras de pe ortofotoplan, pentru imobilul în cauză, precum şi pentru cele limitrofe imobilului în cauză; g) copii ale altor documente necesare şi în strânsă legătură cu efectuarea expertizei judiciare, nominalizate de către expert. Prin imobil, în sensul Regulamentului, se înţelege una sau mai multe parcele alăturate, cu sau fără construcţii, de pe teritoriul unei unităţi administrativ - teritoriale, indiferent de categoria de folosinţă, aparţinând unui proprietar sau mai multor proprietari, în cazul coproprietăţii. Imobilul se identifică printr-un număr cadastral unic şi se înscrie într-o carte funciară. Regulamentul precizează şi cine este responsabil pentru corectitudinea întocmirii planului de amplasament şi delimitare a imobilului şi pentru corespondenţa lui cu realitatea din teren. Potrivit art 3 alineat 3 din Regulament, responsabilitatea revine expertului judiciar, acesta având obligaţia să execute măsurătorile la faţa locului. Avizarea tehnică a expertizei judiciare constă în recepţia tehnică a planului de amplasament şi delimitare a imobilului ce face obiectul expertizei şi se acordă în conformitate cu prevederile art. 9 alin 3 lit e) şi ale art. 13 alin 3 lit h) din Regulamentul de avizare, verificare şi recepţie a lucrărilor de specilitate din domeniul cadastrului, al geodeziei, al topografiei al fotogrammetriei şi al cartografiei, aprobat prin ordinul directorului general al ANCPI nr 108/2010. Planul de amplasament este însoţit de următoarele documente: a) memoriul tehnic, prin care se descrie lucrarea efectuată; b) planul de încadrare în zonă, în care este individualizat imobilul; c) Extrasul de carte funciară pentru informare, dacă imobilul este înregistrat în cartea frunciară; d) Copia adresei, a încheierii instanţei de judecată sau, după caz, a altor documente din care rezultă numirea expertului şi identificarea imobilului care face obiectul expertizei. Planul de amplasament şi delimitare a imobilului se întocmeşte în numărul de exemplare necesar comunicării către părţile din proces, plus un exemplar pentru instanţă şi unul pentru oficiul teritorial, conform art. 6 alin. 4 din Regulament. În vederea efectuării înscrierii în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară conform Legii nr 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a imobilului care a făcut obiectul litigiului în care s-a dispus expertiza judiciară, planul de amplasament şi delimitare a imobilului pentru care s-a admis recepţia în condiţiile prezentului regulament ţine locul documentaţiei cadastrale după pronunţarea hotărârii judecătoreşti irevocabile. Potrivit art. 10 din Regulament, atribuirea numărului cadastral se face de către OCPI, după verificarea corespondenţei cu realitatea din teren, dacă situaţia tehnico-juridică a imobilului nu a fost modificată prin înregistrări ulterioare avizării tehnice a expertizei judiciare. Regulamentul va intra în vigoare după 90 de zile de la publicarea lui în Monitorul Oficial.

 
47.274 de Paraschiva

Dintre cei 53.160 de români aniversaţi de Sfânta Cuvioasă Parascheva, 49.130 sunt femei, iar 4.030, bărbaţi.Potrivit statisticilor Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, majoritatea femeilor care îşi sărbătoresc onomastica de Sfânta Cuvioasă Parascheva, respectiv 47.274, poartă numele de Paraschiva, alte 664 Parascheva, 607– Chiva, iar 585, Chivuţa.Dintre bărbaţii care îşi sărbătoresc onomastica la această dată, 3.733 poartă numele de Paraschiv, alţi 289 –Chivu şi 8 – Paraschev.

 
Cutremur de 3,8 grade în Vrancea

  Vrancea - Un cutremur subcrustal cu magnitudinea estimata intre 3,6-3,8 grade pe scara Richter s-a produs in seara zilei de joi, 13 octombrie, in regiunea Vrancea. Conform datelor publicate de INCDFP , seismul a avut loc la ora 20h03min timp universal (23h03min ora locala in Romania), iar epicentrul a fost localizat in Muntii Vrancei, la o distanta de 2 km de localitatea GURA TEGHII.Seismul s-a produs la adancimea de 137 km si a avut magnitudinea de 3,6-3,8 grade. Intensitatea seismului in zona epicentrala nu a depasit II grade pe scara Mercalli. Cutremurul nu a fost resimtit la Bucuresti.

 
Declaraţia Zilei / Ion Iliescu

    "Se naşte acum un partiduleţ din ăsta, văd că este de unii prezentat ca marea descoperire, Noua Republică, formaţiune de dreapta şi pentru care vrăjmaşul principal este PSD. Şi obiectivul lor major să stopeze venirea stângii la putere că asta ar fi o nenorocire pentru ţară. Sunt tot fel de diversiuni propagandistice pe această temă. Dacă ne uităm la istoria noastră eu cred că cele mai bune guvernări au fost două, care au fost de stânga".

 
Statutul de staţiune balneară, aprobat

  Bucureşti - Guvernul României a aprobat Hotărârea privind acordarea statutului de staţiune balneară şi balneoclimatică pentru unele localităţi şi areale care dispun de factori naturali de cură. Actul normativ urmăreşte completarea reglementărilor existente în domeniul asistenţei medicale balneare şi de recuperare, reprezentată de totalitatea serviciilor medicale asigurate în staţiunile balneare, climatice sau balneoclimatice, prin utilizarea factorilor naturali terapeutici şi/sau factori fizici produşi artificial, precum şi prin dietă, medicaţie, psihoterapie şi educaţie pentru sănătate. Propunerile şi hotărârile consiliilor locale, precum şi referatele întocmite de către Institutul Naţional de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneoclimatologie Bucureşti, arată că sunt îndeplinite condiţiile necesare acordării statutului de staţiune baneoclimatică sau balneară pentru următoarele localităţi şi areale: Băile Olăneşti, Covasna, Băile Felix, Sovata, Techirghiol, Amara, Băile Herculane, Băile Govora, Călimăneşti-Căciulata şi Ocna Sibiului. Aceste localităţi şi areale sunt situate în zone cu factori climatici benefici, cu condiţii pentru asigurarea menţinerii şi ameliorării sănătăţii şi/sau a capacităţii de muncă, precum şi a odihnei şi reconfortării. Afecţiunile care pot fi tratate prin cure balneare sunt: boli neurologice, boli ginecologice, boli profesionale, boli endocrine, boli metabolice şi de nutriţie, boli ale aparatului locomotor, afecţiuni respiratorii, afecţiuni ORL, afecţiuni reumatismale, afecţiuni cronice, degenerative şi abarticulare, afecţiuni cardiovasculare, afecţiuni dermatologice, afecţiuni hepatobiliare. Factorii naturali terapeutici sunt: ape minerale termale clorurosodice, bicarbonatate, sulfuroase, iodate, ape oligominerale hipo şi hipertermale, magneziană, ape sărate de mare concentraţie, nămol sapropelic, sulfuros, mofete, bioclimat sedativ de cruţare sau cu nuanţe de excitare, climat răcoros, de depresiune intramontană, fără excese termice, bioclimat excitant de stepă.

 
38,5 milioane de lei pentru datoriile unor şcoli

  Executivul a decis printr-o hotarâre suplimentarea bugetului Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului cu aproximativ 38,5 milioane de lei din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, pentru a fi platite arieratele acumulate de autoritatile publice locale pentru investitiile în scoli, a anuntat purtatorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Muntean. 'Cu acesti bani vor fi achitate, în principal, datorii ale unitatilor de învatamânt preuniversitar de stat - ale scolilor - catre agenti economici care au executat lucrari de constructii si reparatii, dar care nu au primit contravaloarea lucrarilor efectuate', a precizat Ioana Muntean. Suma va fi repartizata inspectoratelor scolare si pe unitati de învatamânt preuniversitar de stat iar ordonatorii de credite raspund de modul de utilizare al sumelor alocate. 'Una dintre prioritatile Guvernului este reducerea arieratelor existente si sprijinirea agentilor economici care s-ar putea afla în situatii dificile din cauza faptului ca au de recuperat bani de la stat', a mai afirmat purtatorul de cuvânt al Guvernului.

 
Două noi companii în sectorul de cărbune

  Executivul a aprobat două hotărâri de guvern privind unele măsuri de reorganizare a producătorilor de energie electrică de sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, prin înfiinţarea Complexului Energetic Hunedoara S.A şi înfiinţarea Complexului Energetic Oltenia S.A, a anunţat purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Muntean. Purtătorul de cuvânt al Guvernului a explicat că actele normative au fost adoptate ca urmare a faptului că 'în prezent, în România nu există companii de electricitate pe bază de huilă şi pe bază de lignit care să fie suficient de mari pentru a putea să participe în proiecte regionale şi internaţionale, în beneficiul pieţei din România; rezultatele analizelor efectuate arată că două companii de această mărime vor permite dezvoltarea cu succes a acestor tipuri de proiecte'. Cele două companii integrate vor avea o cotă de piaţă suficientă pentru a asigura masa critică necesară şi prin dimensiunile lor vor putea activa cu succes într-o piaţă regională competitivă. De asemenea, crearea unor societăţi integrate la nivel regional, ce vor include în structurile lor capacităţi importante de producţie, activităţi de furnizare şi de mentenanţă, le va permite acestora să profite de beneficiile obţinute prin implicarea în toate etapele lanţului valoric energetic. Societăţile nou-înfiinţate vor încuraja dezvoltarea concurenţei pe piaţa energiei din România. Ioana Muntean a prezentat modalitatea de înfiinţare a celor două complexuri. Astfel, Complexul Energetic Hunedoara se va înfiinţa prin fuziunea societăţilor Electrocentrale Deva şi Electrocentrale Paroşeni şi va avea ca obiect principal de activitate producerea şi furnizarea energiei electrice şi termice si exploatarea minelor de huilă. Complexul Energetic Hunedoara preia toate drepturile şi toate obligaţiile fostelor societăţi comerciale supuse fuziunii şi va participa la licitaţia ce va fi organizată pentru achiziţionarea activelor viabile din Compania Naţională a Huilei. E vorba despre minele Lonea, Livezeni, Lupeni şi Vulcan, Unitatea de Exploatare şi Preparare a Cărbunelui, Staţia Minieră de Salvare şi partea administrativă a CNH. Complexul Energetic Oltenia se va înfiinţa prin fuziunea următoarelor companii: Societatea Natională a Lignitului Oltenia, Complexul Energetic Turceni, Complexul Energetic Craiova şi Complexul Energetic Rovinari. Obiectul principal de activitate a noului complex va fi producerea şi furnizarea energiei electrice si termice si exploatarea minelor şi carierelor de lignit. 'Complexul Energetic Hunedoara S.A., cât şi Complexul Energetic Oltenia se vor constitui in conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare' a precizat purtătorul de cuvânt al Guvernului. Totodată, Ioana Muntean a afirmat că în urma implementării acestui act normativ, prin crearea de noi entităţi juridice, nu se realizează disponibilizări de personal.

 
Reglementari privind sistemul de certificate verzi

  Guvernul a aprobat un proiect de ordonanta de urgenta privind modificarea si completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, a anuntat la finalul sedintei Dan Plaveti, presedintele Agentiei Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei. Sistemul de certificate verzi este un mecanism de piata, care va încuraja investitiile în sursele regenerabile de energie în România. Prin urmare, va sprijini efortul României de a atinge, pâna în 2020, tintele privind energia regenerabila, fara a distorsiona piata. Unul dintre cele mai importante efecte al acestei ordonante de urgenta este ca în urmatorii ani se estimeaza investitii directe de 4-5 miliarde euro în energia regenerabila din România, a afirmat Dan Plaveti. Sistemul de promovare instituit prin legea nr. 220/2008 consta în acordarea de certificate verzi producatorilor de energie electrica din surse regenerabile, care sunt vândute mai apoi catre furnizorii consumatori finali de energie electrica din România. Furnizorii sunt obligati sa cumpere anual un numar de certificate verzi calculat în functie de cota stabilita de ANRE aplicata la energia electrica furnizata. Tranzactionarea certificatelor verzi se face pe o piata distincta de piata de energie electrica. Pretul minim si cel maxim al unui certificat verde sunt stabilite de lege între 27 si 55 de euro. Dan Plaveti a precizat ca, potrivit estimarilor ANRE, impactul noilor reglementari asupra facturii consumatorilor casnici va fi de 2,5%: 'în momentul de fata, factura medie la un consumator casnic este în jur a 50 de lei; deci, majorarea aceasta de 2,5% pe care o implica schema de certificate verzi înseamna 1,25 lei în factura unui consumator casnic'.

 
66,5 milioane de lei pentru datoriile unor primării

  Guvernul a aprobat o hotarâre privind alocarea sumei de aproximativ 66,5 milioane de lei, din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut în bugetul de stat pe anul 2011, pentru unele unitati administrativ-teritoriale, a anuntat purtatorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Muntean. 'Suma va fi utilizata de aproximativ 300 de primarii pentru plata unor arierate si pentru cheltuieli curente si de capital', a precizat purtatorul de cuvânt al Guvernului. Fondurile au fost alocate de Guvern ca urmare a unor solicitari venite din partea administratiilor publice locale, care se afla în situatii dificile, ca urmare a faptului ca au acumulat datorii fata de furnizorii de utilitati iar unele dintre ele se afla chiar în incapacitate de plata.

 
Cutremur în Marea Neagră

  Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pământului anunţă că în ziua de 11.10.2011 la ora 22:49:14 (ora României) s-a produs în zona Marea Neagră un cutremur cu magnitudinea 4,2 pe scara Richter, la adâncimea de 18 km şi cu intensitate în zona epicentrală IV pe scara Mercalli. Cutremurul nu s-a simţit la Bucureşti.Cutremurul a fost simţit în Dobrogea de Sud cu o intensitate de II - III grade pe scara Mercalli (Mangalia, Eforie, Negru Vodă, etc).

 
Necrolog / Ion Diaconescu

  Ion Diaconescu s-a născut la 25 august 1917, în comuna Boteşti, judetul Argeş, a fost inginer şi om politic naţional-ţărănist, preşedinte al PNŢ-CD, preşedinte al CDR şi preşedinte al Camerei Deputaţilor.Nepot pe linie maternă al lui Ion Mihalache, Diaconescu a intrat în PNŢ încă din 1936, în organizaţia de tineret a partidului, unde a fost membru al Biroului Central (1944-1947).După absolvirea Facultăţii de Electromecanică a Institutului Politehnic din Bucureşti (1942),

 
1.000.000 de doze de vaccin gripal pentru imunizare

  Ministerul Sănătăţii recomandă populaţiei ca, în această perioadă cu fluctuaţii frecvente de temperatură, să asculte sfatul medicilor, să respecte regulile de igienă şi să se vaccineze antigripal, pentru evitarea îmbolnăvirilor.Măsurile de igienă personală, precum spălarea cu apă şi săpun a mâinilor, folosirea batistelor pentru strănut sau tuse sunt esenţiale pentru prevenirea îmbolnăvirilor prin afecţiuni respiratorii, şi in special prin gripă.