Primăria caută referent de Pompe Funebre care nu a făcut poliţie politică

Scris de Viorel Dogaru | Publicat in 17.06.2012 11:41 | Publicat in LOCAL | Tipareste pagina

 


Municipiul Timişoara organizează concurs pentru ocuparea pe durata determinata a postului de ... referent la Compartimentul Pompe Funebre .
Proba scrisă va avea loc în data de 10 noiembrie 2011, ora 10.
Condiţii: studii medii absolvite cu diploma; cunoştinţe de operare calculator Microsoft Oficce – nivel mediu.
DOSARUL DE CONCURS trebuie să cuprindă formularul de înscriere, copia actului de identitate, copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei, cazierul judiciar, adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate, declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.
Criteriile de evaluare a activităţii profesionale: rezultate obtinute; asumarea responsabilitatii; adaptare la complexitatea muncii, initiativa si creativitate; capacitatea relationala si disciplina muncii.

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.