Consiliul Judetean Timis, convocat in sedinta extraordinara. Niste modificari si completari...

Scris de Alex Neagoe | Publicat in 20.06.2018 17:54 | Publicat in LOCAL | Tipareste pagina

Consiliul Judetean Timis a fost convocat in sedinta extraordinara pentru 21 iunie, ora 10.00, in Sala Multifuncţionala a Palatului Administrativ, cu urmatoarea ordine de zi:  
1.    Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii si completarii Hotararii Consiliului Judetean Timis nr.226/28.10.2016 privind aprobarea promovarii proiectului „Modernizare drum judetean DJ 693 pentru interconectare la A1(AR) si pod peste Mures la Pecica Arad, (L=57 Km din care necesar de modernizare cca.30 km)”
2.    Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii si completarii Hotararii Consiliului Judetean Timis nr.77/18.04.2018 privind aprobarea incheierii Acordului de Parteneriat intre Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Timis (Lider de parteneriat - Partener 1) si Unitatea Administrativ Teritoriala Judetul Timis (Partener de Proiect 2) in vederea promovarii proiectului „Construirea a 3 locuinte protejate si reabilitare si dotare si extindere 1 Centru de zi Periam” si a documentatiei tehnico-economice faza Studiu de Fezabilitate cu principalii indicatori tehnico-economici, in vederea accesarii fondurilor nerambursabile alocate prin Programul Operational Regional 2014 - 2020, Axa prioritara 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare si sociale, Prioritate de investitii 8.1 - Investitiile in infrastructurile sanitare si sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel national, regional si local, reducand inegalitatile in ceea ce priveste starea de sanatate si promovand incluziunea sociala prin imbunatatirea accesului la serviciile sociale, culturale si de recreere, precum si trecerea de la serviciile institutionale la serviciile prestate de colectivitatile locale, Obiectivul Specific 8.3 - Cresterea gradului de acoperire cu servicii sociale - Apel de proiecte pentru grupul vulnerabil persoane cu dizabilitati (depunerea proiectelor prin aplicatia My SMIS).
3.    Proiect de hotarare privind aprobarea participarii Consiliului Judetean Timis ca partener in cadrul proiectului „Participatory strategies for the governance and management of artistic heritage for its sustainable tourism activation” (Strategii participative pentru guvernanta si managementul patrimoniului artistic pentru activarea acestuia in turism sustenabil), acronim ARTOURALL, in cadrul programului INTERREG EUROPE (2014-2020), precum si indeplinirea tuturor obligatiilor care deriva din aceasta participare.
4.    Proiect de hotarare privind aprobarea participarii Consiliului Judetean Timis in proiectul ACSELL - ACcelerating SmE innovation capacities with a Living Lab approach - Accelerarea capacitatii de inovare a IMM-urilor printr-o abordare Living Lab.

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.