Medierea in dreptul penal

Scris de Stiri de Timisoara | Publicat in 26.01.2012 17:59 | Publicat in OPINII | Tipareste pagina

Deşi pare un obiect nou lansat pe piaţa rezolvării alternative a conflictelor, am privilegiul de a fi practicat medierea timp de peste 20 de ani în profesia de poliţist, a conflictelor în materie penală.Abordarea acestui subiect este recomandată practicienilor în cercetare penală fiind un sprijin real pentru soluţionarea sutelor şi miilor de cauze penale existente la parchetele judeţene şi la inspectoratele teritoriale de poliţie, cu efecte benefice asupra justiţiabililor ce reclamă ori sunt cercetaţi în aceste cauze, şi a căror relaţii grav afectate se refac.

La emiterea şi promovarea Legii 192/2006 legiutorul a acordat o atenţie deosebită aplicării medierii în domeniul dreptului penal. În art.67, 68, 69 şi 70 din lege sunt prevăzute dispoziţii speciale privin medierea în dreptul penal fiind aplicabile doar în infracţiunile pentru care răspunderea penală este condiţionată de existenţa plângerii prealabile a persoanei vătămate.
Astfel, ţinând cont de aceste prevederi, explicarea procedurii medierii în domeniul penal se face pentru infracţiuniile prevăzute şi pedepsite la:
- art. 180 – cod penal – loviri sau alte violenţe
- art. 181 – cod penal – vătămare corporală
- art. 184 – alin 1 şi 3 – cod penal – vătămare corporală din culpă
- art. 192 – cod penal – violare de domiciliu
- art. 193 – cod penal – ameninţarea
- art. 199 – cod penal – seducţia
- art. 210 – cod penal – pedepsirea unor furturi la plângerea prealabilă
- art. 213 – cod penal – abuz de încredere
- art. 217 – alin 1 – cod penal – distrugere
- art. 220 – cod penal – tulburarea de posesie
- art. 305 – cod penal – abandon de familie
- art. 307 – cod penal – nerespectarea măsurilor privind încredinţarea minorilor
- art. 320 – cod penal – tulburarea folosinţei locuinţei.

Se poate apela la mediere atât în fază de urmărire penală, dar şi în cea de cercetare judecătorească.
În toate cazurile privind medierea conflictelor în dreptul penal, părţile nu pot fi obligate să vină la mediere şi nici să ajungă la o înţelegere, iar mediatorul trebuie să respecte dreptul fiecărei părţi de a fi asistată juridic şi dacă se impune să beneficieze de serviciile unui interpret.
În legea privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, legiuitorul face precizări şi detaliază situaţiile în care părţile pot apela la mediere:
- Astfel, în situaţia în care părţile îşi soluţionează conflictul prin încheierea unui Acord înainte de începerea efectivă a procesului penal în instanţă, partea vătămată nu mai poate sesiza pentru aceeaşi faptă organele de cercetare penală ori instanţele judecătoreşti.
- Dacă procedura medierii a fost iniţiată termenul de introducere a plângerii prealabile în drept, se supendă pe durate desfăşurării medierii.
Termenul de introducere a plângerii prealabile este de două luni din ziua în care persoana vătămată a ştiut cine este făptuitorul, în situaţia în care partea vătămată este minor sau incapabil, termenul curge de la data când persoana îndreptăţită a ştiut cine este autorul (art. 283 alin 1 şi 2 cod procedură penală).
- Dacă părţile se împacă prin mediere, adică încheie un acord în care toate cerinţele şi pretenţiile le sunt reciproc satisfăcute nu mai e necesară implicarea organelor de cercetare penală ori a instanţelor de judecată.
- Dacă după mediere nu s-au împăcat partea vătămată poate introduce plângere prealabilă în termen legal, ce va curge de la data întocmirii procesului-verbal de încheiere a procedurii de mediere, dar se ia în calcul şi termenul scurs înainte de suspendare, pentru procedura de mediere.
- Dacă părţile apelează la mediere, după începerea urmăririi penale ori a procesului în instanţă, cercetarea penală ori judecata se suspendă de către judecător, în şedinţă publică de la data prezentării de către părţi a Contractului de mediere, pe un termen de până la 3 luni, conform Legii 192/2006.
Dacă părţile ajung la un Acord de mediere suspendarea încetează în momentul îm care procedura medierii se închide în oricare din modurile prevăzute de lege. Cele 3 luni sunt aplicabile în cazurile în care medierea nu este finalizată, ori părţile tergiversează încheierea unui Acord de mediere.
- Mediatorul este obligat să comunice organului judiciar o copie a procesului verbal de închidere a procedurii de mediere.
- Procesul penal se reia din oficiu, după scurgerea termenului de 3 luni în care a fost suspendat, în funcţie de modul în care s-a soluţionat conflictul, încheie sau continuă cercetarea judecătorească cu administrarea probelor necesare pronunţării unei hotărâri legale, prin care se soluţionează atât latura penală cât şi cea civilă a cauzei.
- Prin împăcarea părţilor, ori retragerea plângerii prealabile se restabilesc relaţiile bune dintre părţi iar autorul nu are înregistrat cazier judiciar pentru fapta comisă.
Având în vedere avantajele medierii este de la sine înţeles că organele jurisdicţionale au sarcina de a recomanda medierea şi de a informa părţile despre avantajele acestei proceduri pentru a-şi soluţiona ele însele conflictul dintre ele.
În faza iniţiativei legislative depusă la sfârşitul anului 2011 de către deputat Alina Gheorghiu – mediator, după dezbatere publică pe timp de aproape un an, în care cei mai îndreptăţiţi profesionişti în drept şi-au adus contribuţia, la data de 19 ianuarie 2012 Plenul Consiliului Superior al magistraturii şi-a însuşit punctul de vedere al Direcţiei Legislaţie, Documentare şi Contencios referitor la propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii 192/2006, privind medierea şi organizarea profesiei de mediator.
Astfel, au fost identificate o serie de cauze pentru care s-ar putea reglementa medierea obligatorie
- în cazul infracţiunilor cercetate la plângerea prealabilă, după formularea plângerii (mediere judiciară). S-a propus şi sancţiune, la partea care nu se prezintă la mediere să suporte integral cheltuielile judiciare avansate de stat (eventual şi pe cele efectuate de partea adversă) indiferent de soluţia care se va da pe fondul cauzei.
Deasemeni, au fost identificate alte zeci de litigii din dreptul civil (dreptul familiei, dreptul comercial, protecţia consumatorului, între asociaţiile de proprietari, contracte şi alte litigii cu condiţia ca aplicarea medierii obligatorii să aibă în vedere şi documentele europene care impun accelerarea procedurilor, măsurilor de combatere a întârzierii executării obligaţiilor de plată rezultate din contractele comerciale, spre exemplu Directiva 2000/52/CE şi Regulamentul – C.E. – nr. 1896/2006;
Din analiza cauzelor penale unde medierea se poate aplica cu succes, cele enumerate mai sus, se poate concluziona că soluţionarea cu celeritate a acestora prin mediere, aduce o serie de avantaje relaţiilor sociale, interumane avand efecte benefice în scăderea criminalităţii, şi crearea în România a unui climat social şi economic de încredere şi parteneriat.
Părţile aflate în astfel de conflicte găsesc soluţii de împăcare, reluarea bunelor relaţii de prietenie sau parteneriat asigurând pe plan macrosocial ARMONIE şi PACE SOCIALĂ.

Mediator Ilie Bertea
Preşedinte fondator al
Asociaţiei Centru de Management Negociere şi Medierea Conflictelor Armonia din Timişoara,
str. Mureş nr.1; telefon:0744486652 ; 0765423737
e-mail mediatoriliebertea@yahoo.com

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.