Ghid util

Informaţii esenţiale despre Timişoara şi Banat, statistică şi instituţii, turism şi economie. Totul despre Timişoara, Banat şi Regiunea de Vest.

 
Directia Fiscala a municipiului Timisoara / 2011

DIRECŢIA FISCALĂ A MUNICIPIULUI TIMIŞOARA / RAPORTUL PRIMARULUI PE ANUL 2011* STRUCTURA DIRECŢIEIDirecţia Fiscală a Municipiului Timişoara funcţionează ca un serviciu public cu personalitate juridică, aflat în subordinea Primarului Municipiului Timişoara.

 
Institutia Arhitectului Sef / 2011

INSTITUŢIA ARHITECTULUI ŞEF / RAPORTUL PRIMARULUI PE ANUL 2011

 
UMP - Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare

UMP - RETEHNOLOGIZAREA SISTEMULUI CENTRALIZAT DE TERMOFICARE DIN MUNICIPIUL TIMIŞOARA ÎN VEDEREA CONFORMĂRII LA NORMELE DE PROTECŢIA MEDIULUI

 
Serviciul Administratie Locala / 2011

SERVICIUL ADMINISTRAŢIE LOCALĂ / RAPORTUL PRIMARULUI PE ANUL 2011

 
Serviciul Administrare Fond Funciar / 2011

Serviciul Administrare Fond Funciar/RAPORTUL PRIMARULUI PE ANUL 2011

 
Serviciul Autoritate Tutelara / 2011

SERVICIUL AUTORITATE TUTELARĂ/RAPORTUL PRIMARULUI PE ANUL 2011

 
Lista bancilor din Timisoara

Lista băncilor cu sucursale şi/sau agenţii în Timişoara acreditate de Banca Naţională a României

 
Piete / 2011

S.C. PIEŢE S.A. TIMIŞOARA/RAPORTUL PRIMARULUI 2011

 
Regia Autonoma de Transport/2011

REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT TIMIŞOARA/RAPORTUL PRIMARULUI PE ANUL 2011

 
Drumuri municipale/2011

S.C. DRUMURI MUNICIPALE TIMIŞOARA S.A./RAPORTUL PRIMARULUI PE ANUL 2011

 
Directia de Asistenta sociala comunitara/2011

DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ COMUNITARĂ/RAPORTUL PRIMARULUI PE ANUL 2011

 
Serviciul pentru protectia sociala a persoanelor varstnice/2011

DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ COMUNITARĂ/RAPORTUL PRIMARULUI PE ANUL 2011