Institutii si organisme europene

Scris de Gabriela Stegarescu | Publicat in 06.11.2011 14:01 | Publicat in DOCUMENTAR | Tipareste pagina

Pentru ca UE să poată îndeplini obiectivele Strategiei Europa 2020, fiecare instituţie europeană trebuie să se implice.

Consiliul European

Pentru că dispune de o viziune de ansamblu asupra politicilor UE şi a interdependenţei dintre Uniune şi statele membre, Consiliul European răspunde de orientarea Strategiei Europa 2020. În acest sens:
evaluează anual progresele înregistrate la nivel european şi naţional. Prezentate în cadrul reuniunilor de primăvară, aceste rapoarte de evaluare analizează situaţia macroeconomică globală şi stadiul îndeplinirii celor 5 obiective majore ale UE. De asemenea, Consiliul European monitorizează progresele înregistrate de Pactul Euro Plus.
furnizează orientări politice pentru UE şi zona euro, pe baza analizei anuale a creşterii, prezentate de Comisia Europeană. Aceste orientări se pot referi la diverse domenii: buget, situaţia macroeconomică, reforme structurale, politici de consolidare a creşterii.
dezbate pe marginea evoluţiei situaţiei economice şi a priorităţilor Strategiei.
La reuniunea din iunie, se aprobă recomandări pentru fiecare ţară, pe baza propunerii Comisiei.

Consiliul UE (Consiliul de miniştri)

Monitorizarea şi evaluarea inter pares sunt principalele sarcini ale Consiliului UE. Miniştrii responsabili pentru diverse domenii politice (ex. competitivitate, ocuparea forţei de muncă, educaţie) discută punerea în aplicare a programului naţional de reformă în domeniile lor de competenţă (progresele înregistrate în vederea punerii în aplicare a iniţiativelor majore).

Comisia Europeană

realizează monitorizarea anuală, pe baza unui set de indicatori care permit măsurarea progreselor generale înregistrate în realizarea obiectivelor Strategiei.
prezintă o analiză anuală a creşterii (în luna ianuarie) şi evaluează rapoartele de ţară şi programele de stabilitate/convergenţă. Această analiză constituie baza dezbaterilor incluse pe agenda Consiliului European de primăvară.
în luna iunie, adresează statelor membre recomandări şi, dacă este necesar, avertismente, pe baza analizei rapoartelor privind progresele înregistrate în îndeplinirea obiectivelor naţionale.

Parlamentul European

Parlamentul European are un rol important în cadrul Strategiei, nu numai în calitate de colegislator (în special pentru propunerile care vor constitui iniţiativele majore), ci şi ca organism de mobilizare a cetăţenilor şi a parlamentelor naţionale. În fiecare an, înaintea Consiliului European de primăvară, Parlamentul poate prezenta, ca punct de plecare pentru discuţii, o rezoluţie în care să fie evaluată Strategia.

Comitetul Economic şi Social European

Comitetul Economic şi Social European (CESE) este instituţia prin intermediul căreia se asigură participarea partenerilor sociali şi a societăţii civile la punerea în aplicare a Strategiei Europa 2020. Scopul CESE este să încurajeze implicarea organizaţiilor sociale şi mobilizarea reţelelor transnaţionale. CESE dispune de un Comitet de coordonare pentru Strategia Europa 2020 cu rolul de a:
coordona şi garanta consistenţa activităţii Comitetului şi a avizelor privind aspecte legate de Strategia Europa 2020
organiza reuniuni cu comitetele economice şi sociale naţionale şi cu alte organizaţii similare, cu scopul de a pregăti iniţiative comune şi rapoarte pe marginea Strategiei ajunge la un acord cu membrii CESE şi cu grupul de comunicare pe marginea unei comunicări a societăţii civile organizate pe tema Strategiei Europa 2020.

Comitetul Regiunilor

Coeziunea teritorială se află în centrul Strategiei Europa 2020. Comitetul Regiunilor sprijină Strategia şi contribuie la punerea sa în aplicare. Platforma de monitorizare a Strategiei Europa 2020 este un instrument al Comitetului Regiunilor, pe care autorităţile locale şi regionale îl pot folosi pentru a se implica în elaborarea politicilor.
Platforma de monitorizare a Strategiei Europa 2020 îşi propune:
să implice autorităţile locale şi regionale pentru a garanta o mai bună punere în aplicare a politicilor care au legătură cu obiectivele Strategiei Europa 2020
să analizeze evoluţia relaţiilor dintre Strategia Europa 2020 şi politica de coeziune
să monitorizeze implicarea nivelului local şi regional în procesul de guvernanţă al strategiei
să identifice obstacolele întâlnite de autorităţile locale şi regionale în implementarea Strategiei
să stimuleze schimbul de informaţii, de experienţă şi de bune practici
Comitetul Regiunilor a propus ca Strategia Europa 2020 să fie pusă în aplicare prin intermediul pactelor teritoriale (acorduri încheiate între autorităţile locale, regionale şi naţionale, al căror scop este atingerea, în parteneriat, a obiectivelor Strategiei).

Banca Europeană de Investiţii şi Fondul European de Investiţii

Aceste instituţii joacă un rol central în dezvoltarea noilor instrumente financiare menite să răspundă nevoilor pe care le au întreprinderile. Împreună pot contribui la menţinerea cadrului adecvat pentru finanţarea profitabilă a inovării şi antreprenoriatului, de la investiţiile iniţiale până în momentul cotării la bursă. Acest lucru se poate realiza în parteneriat cu alte iniţiative şi mecanisme publice care există deja la nivel naţional.

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.